The Maldivian Democratic Party Strongly Condemns the Heinous Terrorist Attack in Sri Lanka Today
21 April, Malé:

https://t.co/nKVjuuxBU4

ސްރީލަންކާގެ ބައެއް ހޮޓާތަކަށާއި އަޅުކަން ކުރާ ބައެއް ތަންތަނަށް ދިން ހަމަލާ ކުށްވެރިކުރުން

https://t.co/T1QIXfgxyH

އިންޑިޔާއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފުރާވަޑައިގަތުން https://t.co/pyNKVRDJ0C MDPSecretariat photo

Horrified by the events in Sri Lanka this morning. My prayers go out to those who have been affected. Whichever sick group or ideology is behind this deserves everyone’s rejection and condemnation.

MDP #Agenda19 ge vaudhuthah akurun akurah, ranun ranah, fu’dhumugai kendi neylhi aa Majlis masahkaih kuraane kamuge yageenkan aruvan! Thiya dhevvi ithubaaraai, kurevvi thaaeedhah haas fashun shukuru!

#EmmengeVoteThilafathah

Raalhugandu saraha’dhah 10:30 gai vadaindhain dhevvaa! 🎊

Votelun iru ossi 6:00 ah ithurukoffi!

🗳

Adhives vaquthu eba oih, haveeru 4:00 ge kurin queue ah araifi nama vote leveyne! 🗳
Agenda19 - MDP Campaign launching (1/2/2019)
Agenda19 - Transitional justice & Public defenders office.
Agenda19 - Panel discussion. Transitional justice & Public defenders office.
Agenda19 - Reforming the judiciary & State accountability
Agenda19 - Building a trustworthy health system
Agenda19 - Reducing student debt
Agenda19 - MDP Thulhaadhoo Jalsa (28/2/2019)
Agenda19 - Decentralization & Environmental protection
Agenda19 - Panel discussion. Decentralization & Environmental protection
Agenda19 - Establishing an honorable Majlis
Agenda19 - MDP Addu Jalsa (8/3/2019)
Agenda19 - Transport network
Agenda19 - MDP Maafushi Jalsa (5/3/2019)
Agenda19 - MDP Gaafu Alifu atoll Jalsa (11/3/2019)
Agenda19 - MDP Alifu Alifu atoll Jalsa (12/3/2019)
Agenda19 - MDP Alifu Dhaalu atoll Jalsa (12/3/2019)
Agenda19 - MDP Aa. Thoddoo Jalsa (12/3/2019)
Agenda19 - MDP Lh. Naifaru Jalsa (16/3/2019)
Agenda19 - MDP N. Kendhikulhudhoo Jalsa (16/3/2019)
Agenda19 - MDP MP Imthiyaz Fahmy’s campaign rally (18/3/2019)
Agenda19 - MDP R. Alifushi Jalsa (22/3/2019)
Agenda19 - MDP R. Alifushi Jalsa (22/3/2019)
Agenda19 - Fisheries
Agenda19 - MDP Sh. Milandhoo Jalsa (24/3/2019)
Agenda19 - MDP Sh. Feydhoo Jalsa (24/3/2019)
Agenda19 - MDP Ga. Gemanafushi Jalsa (27/3/2019)
Agenda19 - MDP Ga. Madaveli Jalsa (27/3/2019)
Agenda19 - MDP Fuvahmulahj Jalsa (28/3/2019)