އާދަމް ޝިހާމް
މަޑުއްވަރީ ދާއިރާ
ގެސްޓް ހައުސްގެ ވިޔަފާރީގެ 9 އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެން ހުންނެވި އާދަމް ޝިހާމު މިހާރު ކުރައްވަނީ ފައިބަރު އުޅަނދުފަހަރު ބަނުމުގެ އަމިއްލަ ވިޔަފާރީގެ މަސައްކަތެވެ. އެމްޑީޕީގެ މަޑުއްވަރީ ޒުވާނުންގެ ގުޅުމުގެ ރައީސްގެ ޙައިސިއްޔަތުން ރަށުގެ ޢާންމު އިޖުތިމާޢީ ކަންކަމުގެ އިސް ޙަރަކާތްތެރިއެކެވެ.